Category Archives: Estelar in the community

Happy Fathers Day/ Felíz Día del Padre


In Costa Rica, as in many countries, Father’s Day was celebrated this past Sunday, June 19. In Costarican culture, this day is celebrated in a ceremony among family where multiple generations get together to share a special dinner.

Along with presents and hugs, the family tells stories that showcase their father’s greatness. These anecdotes include all of the “firsts”: first diaper change, first time teaching us to ride a bike without training wheels, and taking us to our first day of kindergarten. Jokingly we recall story after story from when we were little and Dad made the day.

Even though we grow up to be adults, every step we take in life is as if we were taking the first. Let’s go champ! Let’s go princess! You can do it, keep going! They are words of love, support and motivation that give us strength along the way.

Thank you to all the fathers for your wise words, corrections and lessons that you give us, for the smiles and tears that we have lived together and most of all, for the unconditional love.

Happy Fathers Day!

***

En Costa Rica como en muchos países se celebra el Día del Padre este domingo 19 de Junio. En la cultura costarricense este día se celebra en una ceremonia familiar donde generaciones se reúnen para compartir una cena familiar.

Entre regalos y abrazos se comparten pequeñas historias donde la experiencia paterna sale a relucir. Esas anécdotas de padres primerizos que se las ingeniaban para cambiar un pañal, cuando nos enseñaron a conducir una bicicleta sin “rueditas” o cuando nos acompañaron a nuestro primer día de clases. Son un sin fin de historias de cuando éramos pequeños que entre carcajadas son recordadas.

Y a pesar de que crezcamos hasta ser adultos, para ellos cada paso que damos en la vida es como cuando dimos los primeros. ¡Vamos campeón!, ¡Vamos princesa!, ¡Usted puede, siga adelante! Son las palabras de amor, soporte y aliento que nos respaldan en nuestro camino.

Gracias papás por las sabias palabras, las correcciones y enseñanzas que nos dan, por las sonrisas y el llantos que vivimos juntos(as) y sobre todo, por el amor incondicional.

¡Feliz Día del Padre!

father day

Advertisements

Liberia River Clean up Campaing /Campaña de Limpieza Rio Liberia


We are proud to announce that, in collaboration with Bona Responds, we are organizing a volunteer event to clean up the Liberia River. The event takes place on April 10th as part of the International Service Weekend.

Instituto Estelar Bilingüe does not exist in isolation from the community. We constantly seek out opportunities to help others, whether it be picking up trash, visiting the elderly, giving free language classes to impoverished kids, or assisting with programs that provide homes and treatment to stray animals. We currently give scholarships to local students who are dedicated to learning English but cannot afford classes. In the near future we plan to give financial support to organizations making a difference in the community. The River Cleanup is perfect opportunity to show our commitment to the Liberia community!

For more information about Bona Responds, visit their website: http://www.bonaresponds.org.

Would you like to participate in this wonderful event and help our community? Join us April 10th at 9am at Instituto Estelar Bilingüe. We hope to see you there!

 

***

Estamos orgullosos de anunciarles que, en colaboración con Bona Responds, estamos organizando un evento de voluntariado para limpiar el Rio Liberia. Este evento toma fecha el 10 de abril como parte del fin de semana de servicio internacional.

El Instituto Estelar Bilingüe no existe de forma aislada con la comunidad. Estamos constantemente buscando oportunidades para ayudar a los demás, ya sea recogiendo basura, visitando los necesitados, brindando clases de ingles a niños de bajos recursos o asistiendo a programas de casa hogar y tratamiento a los animales callejeros. Estamos constantemente brindando becas para estudiantes locales que se dedican a estudiar ingles pero no cuentan con los recursos para pagar las clases. En el futuro cercano, estamos planeando brindar un soporte financiero para apoyar a organizaciones que marcan la diferencia en la comunidad. La limpieza del Rio Liberia es una perfecta oportunidad de mostrar nuestro compromiso con la ciudad de Liberia.

Para más información sobre Bona Responds, puede visitar su sitio web: http://www.bonaresponds.org.

¿Te gustaría participar en este maravilloso evento y ayudar a nuestra comunidad? Unetenos el 10 de abril a las 9am en el Instituto Estelar Bilingüe. ¡Esperamos verte ahí!

***

We zijn verheug te melden dat we, in samenwerking met Bona Responds, een vrijwilligers evenement organiseren om de Liberia rivier op te schonen. Dit evenement vind plaats op 10 april en is een onderdeel van het International Service Weekend.

Instituto Estelar Bilingüe leeft niet geïsoleerd van de gemeenschap. We zoeken constant naar kansen om anderen te helpen, of dit nou het oprapen van rommel op straat is, het bezoeken van ouderen, gratis taallessen geven aan verarmde kinderen of het assisteren van instellingen die zwerfdieren verzorgen en onderdak bieden. Op het moment geven we ook studiebeurzen aan lokale studenten die zeer toegewijd zijn aan het leren van Engels maar die zich geen lessen kunnen veroorloven. In de nabije toekomst zijn we van plan financiële ondersteuning te bieden aan organisaties die een verschil willen maken in de gemeenschap. De River Cleanup is een perfecte mogelijkheid om onze toewijding aan de gemeenschap van Liberia te laten zien!

Voor meer informatie over Bona Responds, bezoek de website http://www.bonaresponds.org.

Wil je deelnemen aan dit geweldige evenement en onze gemeenschap een handje helpen? Vergezel ons op 10 april om 09;00 bij Instituto Estelar Bilingüe. Hopelijk zien we u dan!

 Campaña de Limpieza

Club A Blog – Day 1 / Blog Club A – Día !


Dinsdag 9 februari was de eerste dag dat Michael deel nam aan het vrijwilligers project Club A, wat een belangrijk onderdeel is van de activiteiten van Instituto Estelar Bilingue. Er was hem reeds uitgelegd wat de activiteiten zouden zijn en wat het vrijwilligers project inhoudt. Zie http://clubaliberia.wix.com/club-a voor een uitgebreide uitleg over Club A.

Het dorp Martina Bustos gelegen op slechts tien minuten rijden van het centrum van Liberia, maakte een enorme indruk op Michael. Er was hem reeds verteld dat het om een zeer arm dorp ging en hoe dieper we het dorp inreden, hoe erger het werd. Zoiets had Michael nog nooit gezien, behalve in een film of op het nieuws. Huizen gemaakt van golfplaten en van geasfalteerde of wegen van stenen was op geen spraken meer. Er moest zeer voorzichtig gereden worden om de kuilen en hobbels in de weg te omzeilen.

Eenmaal aangekomen bij de bestemming, heerste er direct een andere sfeer. Een grote groep kinderen die enorm blij waren de vrijwilligers te zien. Bij het uitstappen van de auto werden ze direct belaagd door de kinderen die kusjes en knuffels uitdeelden. Ook Michael die voor het eerst was, werd vreugdelijk begroet door de kinderen. Je kon aan alles merken dat dit een hoogtepunt van hun dag was.

De dag begon met het uitdelen van een koud drankje, koekjes en een banaan waar de kids vorstelijk van genoten. Verder stond er op het programma; Engelse les, wiskunde, en lezen. De kinderen werden naar leeftijd ingedeeld in drie groepen. De jongste waren 5 a 6 jaar oud, de middelste groep 7 a 8 en tenslotte de oudere kinderen van 9 tot 11.

Michael ondersteunde Carlin in het geven van de Engelse les. Wat je je hierbij voor moet stellen is oefenen van enkele basis zinnetjes in het Engels, op een speelse manier. Carlin hield zich bezig met de meiden, Michael nam de jongens onder zijn hoede. What is your name? My name is David! How old are you? I am seven! How are you? I am fine! Verder kon Michael het hebben over voetbal, waar alle jongens natuurlijk van houden. I like Football! Ook de kledingstukken kwamen aan bod. Waarbij het Michael op viel dat een van de jongens een broekje aan had van het Nederlands Elftal wat natuurlijk geinig is.

Na het oefenen kwam het spelletje hot potato nog aan bod waar de kinderen in een kring stonden en er twee ballen rond gingen, als Carlin stopte, moesten de kinderen die de bal vast hadden in het midden komen en werd een van de vragen herhaald waarna ze antwoord konden geven.

Na alle groepen te hebben gehad, werd er afscheid genomen en reden we weer terug naar Liberia. Michael was bijna vergeten waar we waren maar op de terug weg werd hij hier weer aan herinnerd toen hij om zich heen keek en er langs de ‘weg’ vuilnis is de brand stond. Het was voor hem een heftige, maar enorm mooie ervaring om deze kans arme kinderen te helpen in hun ontwikkeling en ze zo hopelijk een betere toekomst te geven. Michael kijkt al uit naar volgende week!

Tuesday February 9th was the first day Michael participated with the volunteers project Club A, which is an important part of the activities of Instituto Estlar Bilingue. He was already informed about the activities and the purpose of the project. Visit http://clubaliberia.wix.com/club-a for a comprehensive explanation about Club A.

The town Martina Bustos, which is located within a ten minute drive from the center of Liberia, made huge impression on Michael. He was already told it was a very poor town and the further we drove in to town, it only got worse. He had never seen anything like it except in a movie or on tv. Homes made of corrugated iron and very bad roads. You had to drive careful to go around all the holes and bumps in the road

Arriving at the destination, the atmosphere changed immediately. There was a large group of kids who were super happy to see the volunteers. Stepping out of the car, the volunteers were immediately hugged and kissed by the happy kids. Michael, who was there for the first time was joyfully welcomed as well. Everything suggested this was the best moment of their day.

The day started with giving out a cold refreshment, cookies and a banana, which the kids royally enjoyed. The rest of the program existed of; English class, math and reading. The kids were sorted based on age. The youngest were 5/6 years old, the middle group 7/8 and the oldest were aged 9 – 11.

Michael supported Carlin in the English classes. What you can expect of the English class is practicing some basic sentences in a joyful way. Carlin kept the girls busy while Michael took care of the boys. What is your name? My name is David! How old are you? I am seven! How are you? I am fine! Michael naturally talked about football, I like football! Clothes were translated as well. This is when Michael saw one of the kids wearing a football short of the national team of Holland, which is funny since he is from Holland.

After practicing they played the game hot potato, where everybody stood in a circle and passed around to balls, if Carlin stopped, the two kids holding the ball had to get in the middle and answer one of the practiced questions.

After all the groups went through the three classes, we said goodbye and drove back to Liberia. Michael almost forgot where we were but on the way back, he was reminded when he saw the trash burning at the side of the ‘road.’ He thought it was a heavy but beautiful experience to help the underprivileged kids in their personal development and by this hopefully giving them a better future. He is already looking forward to next week!

***

El martes 9 de febrero fue la primera vez en que Michael participó con los voluntarios del proyecto Club A, el cual es una importante actividad del Instituto Estelar Bilingüe. Él ya estaba informado con anterioridad acerca de las actividades y el propósito del proyecto. Para una mejor explicación y entendimiento del proyecto Club A visite: http://clubaliberia.wix.com/club-a

La comunidad de Martina Bustos está localizada unos diez minutos del centro de Liberia e hizo una gran impresión en Michael. Él ya estaba informado que era una comunidad muy pobre y entre más se encaminan al lugar, la situación empeoraba. Él nunca había visto algo parecido, excepto en películas o programas de televisión. Hogares hecho con laminas de metal erosionadas y caminos en mal estado. Se debe conducir con suma precaución durante todo el camino por los huecos y baches del camino.

Llegando al destino, la atmósfera cambio inmediatamente. En el lugar había un grupo grande de niños que estaban súper felices de ver a los voluntarios. Parados afuera del carro, los voluntarios fueron inmediatamente recibidos con abrazos y besos de los alegres niños. Michael, quien fue por primera vez igual fue bien bienvenido. Todo esto sugiere que este es el mejor momento en todo su día.

El día inició con entregando un refresco, galletas y bananos, que a los niños les fascina. El resto del programa consiste en clases de inglés, matemáticas y lectura. Los niños son distribuidos en base a sus edades. Los más jóvenes de 5 – 6 años, los del medio 7 – 8 años y los más grandes de 9 – 11 años.

Michael ayudó a Carlin en la clase de inglés. ¿Qué se puede esperar de una clase de ingles? Es practicar algunas oraciones básicas de una manera divertida. Carlin se encargó de las niñas mientras Michael cuidó a los niños. ¿cómo te llamas? Mi nombre es David!, ¿cuántos años tienes?, Tengo 7 años, ¿cómo estas? Estoy bien, Michael les platicó naturalmente sobre futbol, Me encanta el futbol! La ropa transmitió bien el mensaje. Fue cuando Michael observó que uno de los niños vestía el pantaloneta de la Selección Nacional de Futbol de Holanda, lo que es muy gracioso ya que él es holandés.

Después de practicar jugando con el juego de la papa caliente, donde todos los niños de pie en un circulo pasaban una bola, si Carlin se detenía, los dos niños que sostenían la bola tenían que pasar al centro y contestar una de las pregunta practicadas.

Al final cuando los grupos pasaron las tres clases, nos despedimos y conducimos de vuelta a Liberia. Michael por poco olvida donde era que estaba en el camino de vuelta, él se acordó cuando vio una quema de basura al mismo lado de la carretera. El cree que esta fue una experiencia dura pero hermosa, el ayudar a niños de escasos recursos en su desarrollo personal, espera que esto les ayude a mejorar su fututo. Él ya está listo para volver la próxima semana.

***

Mich Club A

Be a Hero, join Club A!/Se un héroe ¡únete a Club A!


Club A is an opportunity for many low-income children from the Martina Bustos community in Liberia to create a better tomorrow. With love, dedication, and big smiles, we make a strong effort each Tuesday to offer the best English education, snacks, and tutoring in other areas of school that the children need.

Club A has been so successful that this year 80 boys and girls have signed up to start a great year! With this many kids, we need more helping hands. We need volunteers or sponsors to support Club A by contributing materials, activities, snacks, money, or simply a little of your time to show these kids love and a smile.

Volunteers play an important role. They aren’t just a name on a list of people, but rather a role model for a child in the community. Be a hero!

Help us to make dreams a reality. This year let’s allow these 80 children to have a better education, and a better opportunity to grow up and become exemplary in the Costa Rica of tomorrow.

Is there anything more gratifying than a child’s happiness? Be a part of Club A and share this beautiful experience.

***

Club A es la oportunidad que muchos niños(as) de bajos recursos de la comunidad de Martina Bustos, Liberia tienen para crear un mejor Mañana. Con herramientas como amor, dedicación, esfuerzo y una gran sonrisa hacen que cada día martes valga la pena para brindarles la mejor educación en inglés, alimentación y tutorías en cualquier ámbito educacional que estos pequeños necesitan.

Ha sido tanto el éxito de Club A que este año, ¡se han inscrito 80 niños y niñas con ganas de iniciar un año mejor! Pero con ello; se necesitan más manos solidarias que deseen ayudar. Precisan más voluntarios o patrocinadores que apoyen a Club A contribuyendo con materiales, actividades, alimentos, dinero o simplemente un poco de su tiempo para regalar amor y una sonrisa.

Los voluntarios juegan un papel importante, no son solo un nombre más de una lista de personas, sino; son el guía que cada día para un(a) niño(a) de la comunidad. ¡Será su héroe!

Ayúdenos a crear sueños y hacerlos realidad, permita que estos 80 pequeños durante el 2016 tengan una mejor educación, una mejor oportunidad de crecer y llegar a ser ejemplo en el mañana de Costa Rica.

¿Acaso existe algo más gratificante que la felicidad de un niño(a)? Sea parte de Club A y viva está hermosa experiencia.

 Club a blog

Clubaliberia@gmail.com – Facebook: Club A

No Leaks This Season / Sin fugas esta temporada


Image

Image

 

If you follow our blog, you may remember Vera. Vera is on the staff at Instituto Estelar where she does an amazing job of keeping our school clean and beautiful. She is a single mom who works very hard to provide for her family. Her two children are happy, healthy, and able to attend English classes at our institute thanks to generous donators who want to help them improve their situation.

Vera is very humble and does not like to ask for help. However, with the rainy season upon us, she found that her house has various leaks and is prone to flooding. Although her home is basically made of simple sheet metal, it is surprisingly expensive to buy the materials necessary to fix the problems. The repairs, which come out to be about $400, are much more than she can afford.

Please help fix Vera’s house! Even a small donation can make a big difference for Vera and her children. If you are able to help, please contact us at info@estelarcr.com to find out how you can give.

***

Si usted sigue nuestros blog, recordarás a Vera. Vera es el personal en el Instituto Estelar donde ella hace un trabajo increíble de mantener nuestra escuela limpia y hermosa. Ella es una madre soltera que trabaja muy duro para mantener a su familia. Sus dos hijos son felices, saludables y puedan asistir a clases de inglés en nuestro Instituto gracias a generosos donantes que desean ayudarles a mejorar su situación.

Vera es muy humilde y no le gusta pedir ayuda. Sin embargo, con la temporada de lluvias sobre nosotros, ella encontró que su casa tiene varias filtraciones y es propensa a las inundaciones. Aunque su casa está básicamente hecha de chapa simple, es sorprendentemente caro comprar los materiales necesarios para solucionar los problemas. Las reparaciones, que vienen a ser unos 400 dólares, son mucho más de lo que puede permitir.

Por favor ayude a arreglar la casa de Vera. Incluso una pequeña donación puede hacer una gran diferencia para Vera y sus hijos. Si eres capaz de ayudar, por favor contáctenos en info@estelarcr.com para averiguar cómo usted puede donar.

A Year of Awesome Students and Staff / Un año de estudiantes y personal sobresalientes


It has been one year since we started recognizing the amazing people of Instituto Estelar in the form of Stellar Teacher of the Month and Student of the Month — “Estelares del Mes.” We are so proud to have such incredible staff and students that make our school great! We want to recognize this achievement one more time and thank them for their hard work, positive attitudes, and stellar dedication.

Ha pasado un año desde que comenzamos a  hacer reconocimiento a la increíble gente del Instituto Estelar, escogiendo un profesor y  un estudiante del mes – los estelares del mes. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y personal  del instituto! Queremos reconocer otra vez  su gran logro, duro trabajo, actitud positiva y su dedicación!

Estelares abr 2013-2014

 

Abril 2013: Greta y Teo

Mayo 2013: Melody y Ana Maria

Junio 2013: Merlyn y Lee

Julio 2013: Manuel y Hellen

Agosto 2013: Sharai y Diego

Setiembre 2013: Brittany y Felipe

Octubre 2013: Rosa y Jasmine

Noviembre 2013: Gabriela

Diciembre 2013 y Enero 2014: Stephanie y Emily

Febrero 2014: Sonia y Charlotte

Marzo 2014: Kate y Amelia

Abril 2014: Kate y Valeria

 

Club A


“I think the best way of doing good to the poor is not making them easy in poverty, but leading or driving them out of it.” -Benjamin Franklin

At Instituto Estelar Bilingüe, we believe that education can be the greatest fighter of poverty. For this reason, we are excited about an up-and-coming non-profit organization right here in Liberia! Instituto Estelar is proud to support the efforts of Club A, an organization dedicated to helping local underprivileged children continue in school and excel. Club A provides tutoring, English lessons, and a healthy snack to select groups of children from Nazareth Elementary School. In addition, Club A is raising funds to help pay for the expensive books, uniforms, and supplies that can make attending school difficult or impossible for many Costa Rican children. Instituto Estelar is getting involved by providing the space for these activities as well as English-speaking volunteers. We are delighted to be part of this amazing cause and excited to see the amazing work that Club A will do for the children of Liberia!

You can get involved! Donations and volunteers are needed to help the organization grow and to help as many students as possible. For more information, contact ClubALiberia@gmail.com or donate below.

Image

“Yo creo que la mejor manera de hacer el bien a los pobres no es ayudarles a seguir en la pobreza, sino impulsarles o motivarles a salir de ella.”-Benjamin Franklin

En el Instituto Estelar Bilingüe, creemos que la educación puede ser la mejor herramienta de la pobreza. Por esta razón, estamos entusiasmados con una organización sin fines de lucro emergente aquí en Liberia. Instituto Estelar está orgulloso de apoyar los esfuerzos del Club A, una organización dedicada a ayudarles a niños de escasos recursos locales a seguir en la escuela y sobresalir. Club A ofrece tutorías, clases de inglés y un refrigerio saludable para grupos de niños seleccionados de la escuela primaria de Nazareth. Además, el Club A está recaudando donaciones para ayudar a pagar los libros, uniformes y útiles escolares. Instituto Estelar se involucrará al proporcionar el espacio para estas actividades y también buscar voluntarios de habla inglesa. Estamos encantados de ser parte de esta increíble causa y emocionado de ver el increíble trabajo que hará Club A para los niños de Liberia.

Usted puede involucrarse. Donaciones y voluntarios son necesarios para ayudar que la organización crezca y ayude a tantos estudiantes como sea posible. Para obtener más información, póngase en contacto con ClubALiberia@gmail.com o done abajo.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JB75URVLBD7GW